Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Orahovica, 31. srpnja - 05. kolovoza 2017. | 31.07.2017.

NAJAVA: Ljetni kampovi u Orahovici, 10. srpnja - 05. kolovoza 2017.

 

Ljetni kampovi u Orahovici

- KAMP ZA DJECU (7-12 godina)  10. - 15. 07. 2017.
- prijava

- KAMP ZA MLADE (18 - 35 godina) 17. - 22. 07. 2017.

Prijava na orahovicakamp@gmail.com     

- KAMP ZA TINEJDŽERE (13-18 godina) 24. - 29. 07. 2017.

- prijava

- OBITELJSKI KAMP, 31.07. - 05.08. 2017.
- prijava

 

Kontakt: orahovicakamp@gmail.com