Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Crikvenica, 12. - 14. svibnja 2017. | 12.05.2017.

NAJAVA: Isus Krist, Savjetnik divni, Crikvenica, 12. - 14. svibnja 2017.

 

Konferencija, koja će se održati u Life Centru, nudi biblijska predavanja, praktične radionice, poticajna svjedočanstva, iscrpan pregled inspirativne i stručne literature te druženje s polaznicima različitih programa udruge Nada za život.

Posebno smo sretni da će nam ove godine jedan od predavača biti gospođa Sabaheta Trklja iz Sarajeva na temelju čijeg je dramatičnog obraćenja snimljen film SABINA K., a ona sama napisala knjigu Put do istine.

Od internacionalnih predavača, do sada su nam se prijavili Pavel Gailans (Abiding Life) iz Rusije, Solome Skaff (LifeCare) iz Velike Britanije i Galy Layne (www.gmint.org) iz SAD-a. No, popis se još uvijek nadopunjuje pa možemo sa sigurnošću najaviti izuzetan doživljaj za sve koji ljube Krista, duhovno žele rasti i opremiti se za pomoć drugima.

Program počinje večerom u petak 12. 05. i završava ručkom u nedjelju 14.05. Cijena za smještaj je ukupno 290 kn (+ posteljina 36 kn, uz mogućnost dragovoljnog dodatka za organizacijske troškove).

Prijave molimo uputiti Draženu Hrženjaku (draz69@gmail.com, 0913874478), a obzirom da nas hotel traži jamstvo prijava molimo uplatu predujma od 100 kn na račun udruge Nada za život, Varaždin HR3124840081100839017 (s naznakom "donacija za konferenciju "Nada za život").