Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Adlešići-Črnomelj (Slovenija), 15.-18. lipnja 2017.

NAJAVA: Čuvar brata svoga, Adlešići (Slovenija), 15.-18. lipnja 2017.

15/06/2017

Najavljujemo održavanje kampa Čuvar brata svoga od 15. do 18. lipnja 2017. godine u Adlešiću (Slovenija).