Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kalendar događanja

 

 

2016.      
Prosinac      
       
       
2017.      
Siječanj      
       
04.-07. Orahovica Zimski omladinski kamp                           orahovicakamp@gmail.com
       
23.-29. Hrvatska Poziv na 7-dnevni post i svakodnevnu molitvu tajnistvo@epc.hr
       
Veljača      
       
07.-14. Hrvatska Međunarodni tjedan braka u Hrvatskoj info@ufokus.hr
16.-18. Crikvenica Ima nade imanade.branko@gmail.com
24..-26.   Crikvenica Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
Ožujak      
       
       
       
       
31.3.-2.4. Sarajevo (BiH) 11. Kršćansko druženje krsćanska_druzenja@yahoo.de
Travanj      
01. Zagreb Doručak za žene dorucakzazene@gmail.com
17. Vinkovci Proljetna roštiljada aleksandra.davidovic33@gmail.com
20.-23.  Primošten 11. Konferencija Kraljevih kćeri www.kraljevekceri.org
29.04-01.05. Poleve Konferencija za slobodnjake rduplancic@gmail.com
       
Svibanj      
       
12.-14. Crikvenica Isus Krist, Savjetnik divni draz69@gmail.com
14.-20. Crikvenica Internacionalni seminar "Povratak kući" zdenkanedoklan@gmail.com
20. Pula Nacionalni dan molitve - Pula 2017. africampcroatia@gmail.com  
27. Orahovica Doručak za žene cec@hi.htnet.hr
       
       
       
Lipanj      
       
15.-18. Adlešići-Črnomelj (Slovenija) Čuvar brata svoga
       
28.6. - 2.7. Severin na Kupi Kamp za djecu misionara http://www.dpbhouse.com/camps
Srpanj      
7. - 13. Severin na Kupi Kamp za djecu misionara http://www.dpbhouse.com/camps
10. - 15. Orahovica Dječji kamp (7 - 12 godina)  orahovicakamp@gmail.com
17. - 22. Orahovica Omladinski kamp (13 - 17) orahovicakamp@gmail.com
24. - 29.   Orahovica Kamp za tinejdžere (13 -17) orahovicakamp@gmail.com
       
31.7. - 5. 8 Severin na Kupi Međunarodni kamp http://www.dpbhouse.com/samps
Kolovoz      
31.7.- 5.8. Orahovica Kamp za obitelj orahovicakamp@gmail.com
31.7.- 7.8. Veli Lošinj Ljetni studentski kamp ivana@step.hr
7. - 12. Severin na Kupi Engleski kamp http://www.dpbhouse.com/camps
       
Rujan      
14.-16. Zagreb Klub propovijednika Langham epcmilostiistina@gmail.com.
16. Zagreb Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
       
       
Listopad      
6.-8. Split Duhovna konferencija 0915688893
6.-8. Sarajevo (BiH) Omladinska konferencija Prijava
13. - 14. Primošten Sabor EPC tajnistvo@epc.hr
14. Beograd (Srbija) 21. Sestrinska konferencija Društva žena Evanđeoskih crkvi Srbije dz.ev.crkava@gmail.com
21. Zagreb Mini konferencija Kraljeve kćeri maruskino@gmail.com
31. Zagreb Svečana akademija u povodu 500. godina Reformacije tajnistvo@epc.hr
Studeni      
10.-11. 1311011111111111111111110 Zagreb The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/
18. 21.18 Čakovec The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/    
 2826.2626 2626262626002      
Prosinac