Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kalendar događanja

 

2019.      
Prosinac      
21. Zagreb Ususret Božiću zajednozakrista@gmail.com
       
2020.      
Siječanj      
06.-11. Zagreb Molitveni sastanci u gradu Zagrebu i okolici tajnistvo@epc.hr
06.-12. Hrvatska 7-dnevni post i molitva za Hrvatsku                         tajnistvo@epc.hr
       
       
       
Veljača      
       
       
       
28. 02. - 01. 03. Crikvenica Vidjeti pojedinca - ranjive skupine učenika tajnistvo@epc.hr
Ožujak      
       
       
       
       
       
Travanj      
       
       
       
       
       
Svibanj      
       
       
       
       
       
       
       
       
Lipanj      
       
       
18.. - 21. Ivanova korita (Crna Gora) Čuvar brata svoga EHO Isusovog glasa cuvar.brata.svoga@gmail.com
       
Srpanj      
       
         
  Orahovica Dječji kamp (7-12 godina) orahovicakamp@gmail.com
  Orahovica Kamp za mlade (18-35) orahovicakamp@gmail.com
  Orahovica Kamp za tinejdžere (13-17) orahovicakamp@gmail.com
  Orahovica Obiteljski kamp orahovicakamp@gmail.com
Kolovoz      
       
       
       
  Otok Ugljan, uvala Činta STEP ljetni kamp https://forms.gle/nXuNUECkJJPD9B2g7
Rujan      
       
       
       
    Sabor EPC RH tajnistvo@epc.hr
Listopad      
       
       
       
       
       
       
Studeni      
 1311011111111111111111110      
 .18      
 2826.2626 2626262626002      
Prosinac