Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Kalendar događanja

 

2016.      
Prosinac      
       
       
2017.      
Siječanj      
       
04.-07. Orahovica Zimski omladinski kamp                           orahovicakamp@gmail.com
       
23.-29. Hrvatska Poziv na 7-dnevni post i svakodnevnu molitvu tajnistvo@epc.hr
       
Veljača      
       
07.-14. Hrvatska Međunarodni tjedan braka u Hrvatskoj info@ufokus.hr
16.-18. Crikvenica Ima nade imanade.branko@gmail.com
24..-26.   Crikvenica Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
Ožujak      
       
       
       
       
31.3.-2.4. Sarajevo (BiH) 11. Kršćansko druženje krsćanska_druzenja@yahoo.de
Travanj      
01. Zagreb Doručak za žene dorucakzazene@gmail.com
17. Vinkovci Proljetna roštiljada aleksandra.davidovic33@gmail.com
20.-23.  Primošten 11. Konferencija Kraljevih kćeri www.kraljevekceri.org
29.04-01.05. Poleve Konferencija za slobodnjake rduplancic@gmail.com
       
Svibanj      
       
12.-14. Crikvenica Isus Krist, Savjetnik divni draz69@gmail.com
14.-20. Crikvenica Internacionalni seminar "Povratak kući" zdenkanedoklan@gmail.com
20. Pula Nacionalni dan molitve - Pula 2017. africampcroatia@gmail.com  
27. Orahovica Doručak za žene cec@hi.htnet.hr
       
       
       
Lipanj      
       
15.-18. Adlešići-Črnomelj (Slovenija) Čuvar brata svoga
       
       
Srpanj      
  Skopje (Makedonija) Impact Skopje 2016 http://www.impactskopje2016.com/ 
  Orahovica 1. KAMP ZA DJECU  orahovicakamp@gmail.com
  Orahovica 2. KAMP ZA DJECU  orahovicakamp@gmail.com
       
  Orahovica OMLADINSKI KAMP  orahovicakamp@gmail.com
  Orahovica TINEJDŽERSKI KAMP   orahovicakamp@gmail.com
Kolovoz      
  Orahovica KAMP ZA OBITELJ orahovicakamp@gmail.com
  Severin na Kupi Međunarodni kamp (13.-15. godina) http://www.dpbhouse.com/camps
  Severin na Kupi Engleski kamp (10.-12. godina) http://www.dpbhouse.com/camps
  Severin na Kupi Dječji kamp (7.-9. godina) http://www.dpbhouse.com/camps
Rujan      
  Zagreb Glas za Život izaberizivot.hrvatska@gmail.com
  Zagreb Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
  Osijek Godišnji sabor EPC tajnistvo@epc.hr
  Sarajevo (BiH) Omladinska konferencija #jaVjerujem Prijava
Listopad      
  Beograd (Srbija) 20. Sestrinska konferencija drustvozena@ymail.com
  Zagreb Jednodnevna konferencija Kraljevih kćeri maruskino@gmail.com
       
Studeni      
10.-11. 1311011111111111111111110 Zagreb The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/
18. 21.18 Čakovec The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/    
 2826.2626 2626262626002      
Prosinac